Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder Boekette-ri, bloemist, KvK.nr. 64044254, BTW.nr. NL134232835.B02

Klant: De persoon/bedrijf die bestelling plaatst bij Boekette-ri

Artikel 2. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, workshops en aanbiedingen tussen Boekette-ri en de klant. Hiervan kan alleen worden afgeweken indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomsten

Alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten zijn vrijblijvend en niet bindend tenzij deze bevestigd zijn door Boekette-ri 

Artikel 4. Leveringstijden zie website

Artikel 5. Overmacht

Indien door overmacht levering/workshop niet plaats kan vinden zal Boekette-ri schriftelijk of telefonisch contact opnemen met de klant, Boekette-ri vrijwaart zich van elke vorm van schadeloosstelling. Onder overmacht wordt o.a. verstaan extreme weersomstandigheden, maatregelen van overheidswege betreffende bereikbaarheid van ontvanger, ziekte. De klant mag in dit geval bepalen de bestelling te annuleren of op ander tijdstip te laten leveren/plaatsvinden.

Artikel 6. Prijzen

De prijzen die gelden staan op de website bij de plaatjes van de producten.
Artikel 7. Betaling

Er zijn verschillende keuzemogelijkheden voor betaling van de bestelling. Dit kan via IDeal (Internetbankieren), vooruitbetaling, betaling bij aflevering/ophalen, creditcard (American Express/Visa/Eurocard Mastercard), op rekening als zakelijke klant , zakelijke klanten krijgen 1x per maand een totaal factuur van alle bestellingen.

Artikel 8. Annulering

De klant kan de bestelling kosteloos annuleren tot 2 werkdagen voor de opgegeven dag van de workshop. Hierna kan indien de bloemist reeds kosten gemaakt heeft de bestelling alleen nog tegen een gedeeltelijke restitutie worden geannuleerd. 
Artikel 9. Garantie/conformiteit webwinkel artikelen:

Voor bestellingen  zal het geleverde product een zo groot mogelijke overeenkomst hebben met de afbeelding die door de klant is gekozen. Mocht het geleverde veel afwijken dan kan de klant dit kosteloos laten omruilen binnen 2 werkdagen of de bestelling annuleren.
Workshops: De te maken arrangementen tijdens de workshops kunnen enigszins afwijken van het voorbeeld op de foto.   

Artikel 10. Klachtafhandeling webwinkel:

Klachten dienen bij de Boekette-ri kenbaar te worden gemaakt. Mocht het bestelde product niet geleverd zijn dan dient de klant dit binnen 30 dagen te melden, overige klachten zoals kwaliteit/tijdstip van levering dienen binnen 5 dagen gemeld te worden. 
Workshops en cursussen:

Meedoen aan workshops geschiedt op eigen risico.

De boekette-ri kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor: schade aan goederen veroorzaakt door werkstukken gemaakt bij de Boekette-ri, en verwondingen veroorzaakt tijdens de workshop door gebruik van gereedschap en materialen.

Artikel 11. Privacy

Boekette-ri zal geen klanteninformatie aan derden doorgeven.

Artikel 12.

Boekette-ri kan deze voorwaarden zonder vooraankondiging wijzigen, de Algemene Voorwaarden zoals gepubliceerd op www.boekette-ri.nl zijn het meest recent. De algemene voorwaarden die op de website staan ten tijde van het sluiten van de overeenkomst zijn bij wijziging van de algemene voorwaarden bij de gesloten overeenkomst nog van toepassing. 

Artikel 13. Toepasselijk recht/geschillen

Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 14 Zichttermijn artikelen webwinkel

De zichttermijn, zoals bedoeld in het burgerlijk wetboek 7 artikel 46d, is 14 dagen.