Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder Boekette-ri, bloemist, KvK.nr. 64044254, BTW.nr. NL134232835.B02

Klant: De persoon/bedrijf die bestelling plaatst bij Boekette-ri

Artikel 2. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, workshops en aanbiedingen tussen Boekette-ri en de klant. Hiervan kan alleen worden afgeweken indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomsten

Alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten zijn vrijblijvend en niet bindend tenzij deze bevestigd zijn door Boekette-ri 

Artikel 4. Leveringstijden

Bestellingen voor het versturen van bloemen als geschenk geplaatst voor 16.00 uur van woensdag tot en met vrijdag en voor 14.00 uur op zaterdag kunnen in Dordrecht en omstreken + 20 KM afgeleverd worden op dezelfde dag. Boekette-ri  kan levering op zon- en feestdagen niet garanderen. De bloemist staat het vrij bloemen besteld voor levering op een zon- of feestdag af te leveren op de dag daarvoor of de eerstvolgende werkdag daarna.  Leveringen van de  Boekette-ri vinden gewoonlijk plaats tussen 9.00 uur en 20.00 uur op doordeweekse dagen en tussen 9.00 en 18.00 op zaterdagen. Boekette-ri kan geen exact afleveringstijdstip garanderen. Bestellingen voor rouw- en bruidswerk dienen minstens 1 werkdag vooraf geplaatst te worden om een correcte aflevering te kunnen garanderen.

Artikel 5. Overmacht

Indien door overmacht levering niet plaats kan vinden zal Boekette-ri schriftelijk of telefonisch contact opnemen met de klant, Boekette-ri vrijwaart zich van elke vorm van schadeloosstelling. Onder overmacht wordt o.a. verstaan extreme weersomstandigheden, maatregelen van overheidswege betreffende bereikbaarheid van ontvanger, storing op internet (-servers), telefoonverbindingen. De klant mag in dit geval bepalen de bestelling te annuleren of op ander tijdstip te laten leveren.

Artikel 6. Prijzen

De prijzen die gelden staan onder de plaatjes van de producten en het plaatje toont de medium grootte aan.

Artikel 7. Betaling

Er zijn verschillende keuzemogelijkheden voor betaling van de bestelling.Dit kan via iDeal (Internetbankieren), vooruitbetaling, betaling bij aflevering/ophalen, creditcard (American Express/Visa/Eurocard Mastercard), op rekening als zakelijke klant , zakelijke klanten krijgen 1x per maand een totaalfaktuur van alle bestellingen.

Artikel 8. Annulering

De klant kan de bestelling kosteloos annuleren tot 1 werkdag voor de opgegeven dag van levering. Hierna kan indien de bloemist reeds kosten gemaakt heeft de bestelling alleen nog tegen een gedeeltelijke restitutie worden geannuleerd. Een reeds geleverde bestelling kan niet geannuleerd worden indien de klant geen juiste aflevergegevens heeft gegeven (tijdstip uitvaart, patiënt ontslagen uit ziekenhuis etc..)

Artikel 9. Garantie/conformiteit

Voor bestellingen  zal het geleverde product een zo groot mogelijke overeenkomst hebben met de afbeelding die door de klant is gekozen. Mocht het geleverde veel afwijken dan kan de klant dit kosteloos laten omruilen binnen 2 werkdagen of de bestelling annuleren.

Artikel 10. Klachtafhandeling

Klachten dienen bij de Boekette-ri kenbaar te worden gemaakt. Mocht het bestelde product niet geleverd zijn dan dient de klant dit binnen 30 dagen te melden, overige klachten zoals kwaliteit/tijdstip van levering dienen binnen 5 dagen gemeld te worden. 

Meedoen aan workshops geschiedt op eigen risico.

De boekette-ri kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor: schade aan goederen veroorzaakt door werkstukken gemaakt bij de Boekette-ri, en verwondingen veroorzaakt tijdens de workshop door gebruik van gereedschap en materialen.

Artikel 11. Privacy

Boekette-ri zal geen klanteninformatie aan derden doorgeven.

Artikel 12.

Boekette-ri kan deze voorwaarden zonder vooraankondiging wijzigen, de Algemene Voorwaarden zoals gepubliceerd op www.boekette-ri.nl zijn het meest recent. De algemene voorwaarden die op de website staan ten tijde van het sluiten van de overeenkomst zijn bij wijziging van de algemene voorwaarden bij de gesloten overeenkomst nog van toepassing. 

Artikel 13. Toepasselijk recht/geschillen

Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 14 Zichttermijn

De zichttermijn, zoals bedoeld in het burgerlijk wetboek 7 artikel 46d, is bij aankopen bij Boekette-ri niet van toepassing, daar de producten die wij leveren snel kunnen verouderen.